Zamek w Grodźcu, czerwiec 2014, foto M. Frączek

Pierwszy murowany zamek w Grodźcu Śląskim datowany jest na XV wiek. W XVI wieku został on przebudowany przez starostę cieszyńskiego Macieja z Grodzieckich herbu Radwan na jednopiętrowy dwór obronny, gotycko-renesansowy. Pozostawał w rodzie Grodzieckich do ok. 1649 r.

W 1885 roku zamek nabył znany przemysłowiec z Białej Franz Strzygowski. W latach II wojny światowej dobra grodzieckie z zamkiem zostały skonfiskowane przez III Rzeszę. Po wojnie w latach 1950-2004 mieścił się w nim krakowski Instytut Zootechniki. Obecnie w rękach prywatnych (od 2004 r.). Zamek otocza 12-hektarowy park w stylu angielskim.

Na zdjęciu w tle pasmo Beskidu Śląskiego (z Błatnią, 917 m)