Wincenty Byrski urodził się w Kozach 26 grudnia 1870 r., zmarł w Dziedzicach 28 sierpnia 1939 r. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Kozach. Poeta, tłumacz poezji niemieckiej, działacz polityczny i społeczny, pracownik kolei.

Jako poeta nie doczekał się wydania zbioru swoich utworów. Jego twórczość pozostaje znana tylko przez nielicznych.

Urodziłem się w 1870 w Kozach, pięknej wsi podbeskidzkiej, w powiecie bialskim, w Małopolsce. (…)
Jestem synem ludu. Ojciec mój był palerem budowlanym [brygadzista budowlany – przyp. mój] , matka córką kmiecia, jak na Kozy dość zamożnego. We wsi rodzinnej ukończyłem szkołę ludową. Potem dziwnym zbiegiem okoliczności, prawdopodobnie za poradą kierownika szkoły, wysłał mnie ojciec do szkół do Białej-Bielska (…)

Życiorys pobieżny, rękopis Wincentego Byrskiego

Wiele pamiątek po Wincentym Byrskim m.in. książki z jego biblioteki, zdjęcia oraz rękopisy znajdują się w Izbie Historycznej im. Adolfa Zubera w Kozach. Są to dary Heleny Byrskiej-Giergiel oraz Bogumiły Jaworskiej.

Mając dostęp do sztambucha ofiarowanego przez poetę swojej córce Annie w 1930 roku (ocalony i przechowywany dotąd przez córkę brata – Helenę Byrską-Giergiel) postanowiłem by w tym miejscu pojawiały się wybrane utwory Wincentego Byrskiego. Być może chociaż tą drogą trafią one do szerszego odbiorcy …

Wincenty Byrski w mundurze kolejarza austriackiego, wikipedia