Kaplica konfederatów w Koconiu, listopad 2009, foto M. Frączek

Zabytkowa kaplica pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, stoi nieopodal Przełęczy Kocońskiej (561 m n.p.m., Beskid Mały), w grupie dębowego starodrzewia.

Jako daty budowy świątyni podaje się lata 1863, 1865 lub 1868. Ostatnia data wydaje się bardzo prawdopodoban z uwagi na to, że postawiono ją, aby uczcić stulecie wybuchu konfederacji barskiej. Napis nad drzwiami brzmi:

Kaplica p.w. Przemienienia Pańskiego wybudowana staraniem Ks. Prob. A. Antałkiewicza i Koconianów w 100 rocznicę stoczonej na tym miejscu potyczki Konfederacyi Barskiej z Moskalami, Roku Pańskiego 1768 23 Sierpnia. „Pro Fide, Lege, et Libertate – Za Wiarę, Prawo i Wolność.