Park przy pałacu Czeczów w Kozach, listopad 2014, foto M. Frączek

W latach 2011-2013 neoklasycystyczny pałac Czeczów w Kozach został poddany generalnemu remontowi (z dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej). W 2015 roku przeprowadzono prace pielęgnacyjno-konserwatorskie parku pałacowego, obejmującego 3,5 ha powierzchni i usytuowanej w nim lodowni.

Park jest  przykładem XIX wiecznych założeń ogrodowych utrzymanych w stylu angielskim .

Zdjęcie sprzed rewitalizacji parku.