Parterowy, murowany dom stojący naprzeciw kościoła w Kozach wybudowany został w latach 1928-1929 z przeznaczeniem na mieszkania dla wikariuszy. Stąd jego potoczna nazwa „wikarówka”. W latach powojennych w części budynku urządzono salkę katechetyczną, gdzie prowadzono lekcje religii.

Dach budynku kryty był dachówką, posiadał duży strych i piwnice.

Foto październik 1966, Adolf Zuber

Obecnie dawna „wikarówka” jest domem, który zamieszkują Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa, zwane „józefitkami” (CSSJ). Jest to jeden z ich domów zakonnych prowincji tarnowskiej zgromadzenia.

Budynek jest własnością parafii pw. św. Szymona i Judy Tadeusza w Kozach.

Foto grudzień 2023, M. Frączek


Pokwitowanie dla Stanisława Honkisza „tytułem na budowe wikaryjki i remont kościoła”. Kozy, dnia 9 lipca 1929 r.

Zbiory własne, M. Frączek

Dodaj komentarz