W 1839 roku z inicjatywy ówczesnych właścicieli koziańskiego majątku Karola Jordana oraz jego żony Matyldy Dunin-Wąsowiczowej dokonano przebudowy dworu. Wykonano wtedy między innymi salę balową.

Sala balowa jest najbardziej reprezentacyjną salą pałacu w Kozach, znajduje się na jej osi, w półkolistym ryzalicie od strony północnej (umieszczanie reprezentacyjnego pomieszczenia na osi pałacu czy dworu była częstym rozwiązaniem stosowanym w XVIII wiecznych założeniach). Ma kształt podkowy. Z prawej i z lewej strony sali balowej znajdują się duże drzwi (niewidoczne na fotografii). Łączyły one salę z biblioteką pałacową oraz tzw. salonem zachodnim. Trzy zewnętrzne drzwi sali, zamknięte półkoliście, wychodzą na taras i park krajobrazowy z początków XIX wieku.

W 1958 roku w sali balowej oraz w dawnej sali zabaw i w pomieszczeniu dawnej biblioteki zorganizowano aptekę (czas gdy w pałacu mieścił się ośrodek zdrowia).

Fotografia pochodzi z „Fototek” Adolfa Zubera.

Współcześnie do sali balowej – oficjalnie sali koncertowej – z jednej strony przylegają pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej (dawniej salon zachodni), z drugiej małe pomieszczenie (dawniej sala zabaw) z wejściem do galerii (dawniej biblioteka).

Obecnie sala (70 miejsc) wraz z zapleczem (garderoba, galeria, kuchenka, sala konferencyjna) i wyposażeniem (fortepian) może być wynajmowana komercyjnie.

Uroku sali dodaje wspaniały żyrandol.

Foto M. Frączek, październik 2023 r.

Dodaj komentarz