Wybory samorządowe uznawane są często za mało „emocjonujące”, przyciągające mniejsze zainteresowanie niż wybory parlamentarne czy prezydenckie. W szczególności głosowania na kandydatów do rad powiatów i sejmików województw dla wielu głosujących wydają się nie tak interesujące. Z drugiej strony głosowania samorządowe są najbardziej skomplikowane. W wyborach samorządowych mieszkańcy gmin do 20 tys. mieszkańców wybierają różne typy organów: rady gmin wybieranych w okręgach jednomandatowych, rady powiatów wybieranych w wyborach proporcjonalnych, sejmiki województw wybieranych w wyborach proporcjonalnych oraz wójtów (w gminach wiejskich lub burmistrzów czy prezydentów). Wybory samorządowe są jednak ważne w kształtowaniu społeczności w której żyjemy. To właśnie decyzje podejmowane w samorządzie mają bezpośredni wpływ na jakość życia i na wiele aspektów życia codziennego w każdej społeczności.

Wybory samorządowe w Kozach odbyły się 7 kwietnia 2024 r. To były historyczne wybory. Ani wójt, ani radni nie mieli konkurencji, a rada otrzymała mandat bez głosowania. Historyczne, bo widoczny jest spadek zainteresowania samorządnością na szczeblu gminy. I świadczy o tym nie tylko fakt, że w przestrzeni publicznej pojawiło się mniej plakatów oraz innych materiałów wyborczych niż we wcześniejszych wyborach, ale również frekwencja.

Wybory samorządowe 2024 r. Plakatowa kampania wyborcza w Kozach. Foto M. Frączek
Lp.Rok wyborów samorządowychLiczba zarejestrowanych kandydatówLiczba zarejestrowanych komitetów wyborczychFrekwencja
12024151głosowanie nie odbyło się (frekwencja w wyborach Wójta 45,34%)
2201851453,48%
3201438453,54%
4201046555,25%
5200640547,75%
6200260851,89%
Liczba kandydatów i komitetów wyborczych oraz frekwencja w wyborach do Rady Gminy Kozy w latach 2024-2004.
Oprac. własne na podst. danych PKW.

I Rada Gminy Kozy

W gminach liczących do 20 tys. mieszkańców rady gminy liczą 15 radnych, a wybory odbywają się w jednomandatowych okręgach wyborczych. W każdym takim okręgu utworzonym dla wyboru Rady Gminy Kozy Gminna Komisja Wyborcza w Kozach zarejestrowała tylko 1 kandydata na radnego, wszyscy z Komitetu Wyborczego Wyborców WSPÓLNIE DLA GMINY KOZY. W związku z tym, zgodnie z art. 380 Kodeksu wyborczego jeżeli w okręgu wyborczym w wyborach do rady zarejestrowana liczba kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym lub od niej mniejsza, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych na radnych terytorialna komisja wyborcza uznaje zarejestrowanych kandydatów, a odpowiednio pozostałe mandaty pozostają nieobsadzone. Taka sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy w historii Gminy Kozy ( w Polsce cały skład rady przed wyborami znany był w 15 gminach).

Radnymi Rady Gminy Kozy zostali:
Orzechowska Barbara Anna – okręg wyborczy nr 1
Zelek Miłosz – okręg wyborczy nr 2
Kożuch Dorota Katarzyna – okręg wyborczy nr 3
Groszek Monika Maria – okręg wyborczy nr 4
Król Mariusz Stanisław – okręg wyborczy nr 5
Osierda-Zając Magdalena Joanna – okręg wyborczy nr 6
Prochot Małgorzata Stanisława – okręg wyborczy nr 7
Ślosarczyk Wiesław Józef – okręg wyborczy nr 8
Jędrzejas Grzegorz Władysław – okręg wyborczy nr 9
Dudys Wojciech Jan – okręg wyborczy nr 10
Baścik Leszek  – okręg wyborczy nr 11
Sołczykiewicz Mateusz Szymon – okręg wyborczy nr 12
Konior Jarosław Stanisław – okręg wyborczy nr 13
Susek Paweł Piotr – okręg wyborczy nr 14
Zembowicz Monika Edyta – okręg wyborczy nr 15

[1] Obwieszczenie Wójta Gminy Kozy z dnia 12 lutego 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
[2] Obwieszczenie Wójta Gminy Kozy z dnia 8 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kozach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
[3] Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kozach z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kozy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
[4] Uchwała Nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Kozach z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., w okręgach wyborczych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15
[5] Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego, s. 147-149.

II Rada Powiatu w Bielsku-Białej

W wyborach do Rady Powiatu w Bielsku-Białej obejmującej gminę Kozy kandydowały 34 osoby, w tym 14 osób mieszkających na terenie Kóz. Na okręg wyborczy obejmujący gminę Kozy i Porąbkę przypadło 5 mandatów. W pięciu okręgach wybierano łącznie 29 radnych. We wszystkich okręgach oddano 62 484 głosy.

Poszczególne komitety wyborcze otrzymały następującą liczbę głosów (procentowo):
KWW – Bezpartyjni – Rodzina Prawo Wspólnota – 27,30% (w Kozach bez gminy Porąbka – 23,06%),
KW Prawo i Sprawiedliwość – 25,62% (w Kozach bez gminy Porąbka – 30,72%),
KKW Koalicja Obywatelska – 20,93% (w Kozach bez gminy Porąbka – 28,21%),
KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni – 10,35% (w Kozach bez gminy Porąbka – 12,55%),
KW Nowa Inicjatywa – 9,66% (komitet nie wystawił kandydatów w okręgu 4),
KWW Bezpartyjni i Konfederacja – 6,14% (w Kozach bez gminy Porąbka – 5,46%).

Lp.Nazwisko i imięListaŁączna liczba oddanych głosów w okręgu wyborczymLiczba głosów oddanych w KozachLiczba głosów oddanych w PorąbceProcent oddanych głosów w okręgu wyborczymWynik
1Bednarz TadeuszKomitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość634549856,34%Kandydat uzyskał mandat
2Chrzan Rafał Robertjw.303247563,03%
3Czerwonka Ewelina Kingajw.5330230,53%
4Kućka Edward StanisławKoalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe403348554,03%
5Hamerlak Konrad Zdzisławjw.433850,43%
6Haręża Sylwia Krystynajw.8962270,89%
7Pezda Piotr GrzegorzKoalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska4083081004,08%
8Reciak Mateusz Przemysławjw.136121151,36%
9Maciuszek Jolantajw.9859390,98%
10Marciniak Marcin PatrykKomitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni i Konfederacja224134902,24%
11Bitner Martyna Annajw.2616100,26%
12Sadlik Bożena MariaKomitet Wyborczy Wyborców – Bezpartyjni – Rodzina Prawo Wspólnota330312183,30%
13Kożuch Grzegorz Maciejjw.999540,99%
14Kudelska Justyna Agnieszkajw.452428244,52%
Wyniki kozian w okręgu wyborczym nr 4 w wyborach do Rady Powiatu w Bielsku-Białej.
Oprac. własne na podst. danych PKW.
Kandydat do Rady Powiatu Bielskiego Tadeusz Bednarz. Uzyskał mandat radnego. Foto M. Frączek
Lp.Nazwisko i imięKomitet WyborczyProcent głosów na kandydata
w okręgu
Procent głosów na kandydata
w Kozach
1Chodorowski Krzysztof JakubKomitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość16,54%11,08%
2Bednarz Tadeuszjw.6,34%12,09%
3Rozmus Tadeusz KrzysztofKoalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska10,47%11,96%
4Płonka Andrzej AntoniKomitet Wyborczy Wyborców – Bezpartyjni – Rodzina Prawo Wspólnota13,04%3,79%
5Grabka-Grzechynia Gabrielajw.4,78%0,29%
Poparcie kandydatów, którzy uzyskali mandat do Rady Powiatu w Bielsku-Białej z okręgu wyborczego nr 4.
Oprac. własne na podst. danych PKW.

[6] Wyniki w okręgu wyborczym nr 4 w wyborach do Rady Powiatu w Bielsku-Białej
[7] Wyniki w gm. Kozy w okręgu wyborczym nr 4 w wyborach do Rady Powiatu w Bielsku-Białej
[8] Wyniki w gm. Porąbka w okręgu wyborczym nr 4 w wyborach do Rady Powiatu w Bielsku-Białej

III Sejmik Województwa Śląskiego

Kozianie w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego głosowali w okręgu wyborczym nr 1 wraz z mieszkańcami Bielska-Białej oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego. Na listach kandydatów nie było mieszkańca Kóz. Na okręg przypadało 7 mandatów.

Lp.Nazwisko i imię Komitet wyborczyProcent głosów na kandydata
w okręgu
Procent głosów na kandydata
w Kozach
1Chrząszcz Jan StanisławKomitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość16,27%24,24%
2Kawulok Janjw.5,13%2,87%
3Baczyński Stanisław Bronisławjw.4,35%2,15%
4Jarco Jacek AdamKoalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe4,87%5,60%
5Ryplewicz Rafał PawełKoalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska11,85%15,78%
6Szarek Marcin Edwardjw.4,52%4,28%
7Twardzik Katarzynajw.3,99%2,80%
Poparcie kandydatów, którzy uzyskali mandat do Sejmiku Województwa Śląskiego z okręgu wyborczego nr 1.
Oprac. własne na podst. danych PKW.

[9] Wyniki w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego
[10] Wyniki w gminie Kozy w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego

IV Wójt Gminy Kozy

Kandydat na Wójta Gminy Kozy Jacek Kaliński. Wybrany na drugą kadencję. Foto M. Frączek

Do wyborów Wójta zgłoszono tylko jednego kandydata, mimo to wybory zgodnie z prawem zostały przeprowadzone. Głosowanie polegało na opowiedzeniu się „za” lub „przeciw” kandydatowi. Był nim urzędujący Wójt Jacek Kaliński – kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólnie dla Gminy Kozy (wszyscy radni Rady Gminy są również z tego komitetu). Kandydat ubiegający się o reelekcję by osiągnąć sukces musiał zdobyć więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Wysokość frekwencji w tym przypadku nie miała znaczenia. Jacek Kaliński zdobył 86,38% głosów. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4615 wyborców, co stanowiło 45,34% uprawnionych do głosowania.

Obwodowa Komisja WyborczaLiczba głosów zaLiczba głosów przeciwProcent głosów na kandydata
1
(SP 1, nowy segment budynku)
82618781,54%
2
(SP 1, stary segment budynku)
69711885,52%
3
(SP 2)
6678688,58%
4
(Pałac Czeczów, czytelnia)
93611888,80%
5
(Strażnica OSP)
78610887,92%
Razem391261786,38%
Wyniki w wyborach Wójta Gminy Kozy w poszczególnych Obwodowych Komisjach Wyborczych w Kozach.
Oprac. własne na podst. danych PKW.
Kandydat na Wójta Gminy Kozy Jacek Kaliński uzyskał największe poparcie w regionie.
Okładka „Kroniki Beskidzkiej” z 11 kwietnia 2024 r, nr 15.

[11] Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kozach z dnia 25 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kozy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
[12] Uchwała Nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Kozach z dnia 25 marca 2024 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Kozy
[13] Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa śląskiego, s. 36.

Dodaj komentarz