Uczniowie klas maturalnych od wielu lat tuż przed egzaminami biorą udział w pielgrzymkach do różnych miejsc kultu religijnego, często jest to Częstochowa czy Kalwaria Zebrzydowska. W Kozach maturalne pielgrzymowanie to wieloletnia tradycja. Jednym z pierwszych organizatorów takich wyjazdów był ks. Władysław Sieczka.

Obecnie wyjazdy przybrały formę zorganizowaną na szczeblu poszczególnych diecezji (w diecezji bielsko-żywieckiej organizacją zajmuje się Wydział Katechetyczny), ale wcześniej była to inicjatywa proboszczów czy wikariuszy w parafiach.

Fotografia ze zbiorów prywatnych Państwa Małgorzaty i Stefana Marek. Częstochowa 1977 r.

Dodaj komentarz