W Pisarzowicach przy drodze z Kóz (ul. Przecznia) do Wilamowic, nieopodal mostu na Czerwonce (skrzyżowanie ul. Szkolnej i Pańskiej) znajduje się ciekawa i jednocześnie najstarsza kapliczka na terenie pisarzowickiej parafii „Trzeci upadek pod krzyżem” (również „Chrystus upadający”) z kamienną rzeźbą Chrystusa (dawniej polichromowana). Datuje się ją na 2 poł. XVIII w.

Foto M. Frączek, luty 2024 r.

Ściany kapliczki wykonano z kamienia, całość otynkowano. Dach drewniany, pokryty blachą.
Foto Piotr Kokotkiewicz, 1985 r.
Kapliczka została odnowiona w 2008 r. Podstawę pozostawiono nieotynkowaną
Foto M. Frączek, luty 2024 r.
Kapliczka w latach 80. od strony wschodniej.
Foto Piotr Kokotkiewicz, 1985 r.
Po odnowieniu kapliczki otwór pozostawiono okrągły
Foto M. Frączek, luty 2024 r.
Rzeźba Chrystusa była polichromowana
Foto Piotr Kokotkiewicz, 1985 r.
Obecnie rzeźba pozbawiona jest polichromii
Foto M. Frączek, luty 2024 r.
Wewnątrz kapliczki widoczne drewniane, kolebkowe sklepienie
Foto Piotr Kokotkiewicz, 1985 r.
Foto M. Frączek, luty 2024 r.
Kapliczka w latach 80. od strony południowej (od Kóz).
Foto Piotr Kokotkiewicz, 1985 r.
Foto M. Frączek, luty 2024 r.

Z kapliczką wiążą się ciekawe przekazy, które mówią, że została ona ufundowana za dokonane zabójstwo. Prof. Wacław Urban analizując spory między Jordanami a boczną linią Gierałtowskich po śmierci w 1618 r. Pawła Gierałtowskiego przedstawił w swoich pracach historię wojny domowej między wspomnianymi rodami. Kozy, Pisarzowice, Wilamowice, Gierałtowice były najeżdżane i łupione. Ginęli również w czasie zajazdów ich mieszkańcy. W jednym z takich zajazdów zginął zastrzelony Andrzej Jordan (ojciec Jana i Adama). Winę za to ponosił Piotr Gierałtowski [1]

O zabójstwie szlachcica pisze również ks. Juliusz Olejak w swojej książce Dzieje parafii Pisarzowice [2] Jedno z podań mówi, że w miejscu kapliczki jeden szlachcic miał zabić innego szlachcica z Kóz. Ksiądz Olejak powołuje się na dziennik dokumentów rodziny Russockich, gdzie pod datą 1624 można przeczytać: Protest (synów) Adama i Jana Jordanów przeciwko szlachetnie urodzonemu Piotrowi Gierałtowskiemu o zabicie ich ojca szlachetnie urodzonego Andrzeja Jordana. Piotr Gierałtowski był dziedzicem w Kozach w latach 1614-1635. W tym samym źródle jest drugi zapis, mówiący o tym, że Piotr Gierałtowski w 1624 r. odsiadywał karę wieży w baszcie zamku królewskiego, za dokonane zabójstwo. Jakie wnioski z owych zapisków wysnuł ks. Olejak – albo sam zabójca polecił ufundować tę kaplicę jako ekspiację, albo synowie zabitego wystawili ją dla upamiętnienia miejsca śmierci ich ojca. Celowo też w środku umieszczono figurę Chrystusa upadającego za ludzkie grzechy, a nie pospolitego świętego [3].


[1] Wacław Urban, Wojna domowa w Oświęcimskiem w 1619 r., „Almanach Kęcki„, nr 2, s. 83-88.

[2] Juliusz Olejak, Dzieje parafii Pisarzowice. Od zarania do 1945 roku, Pisarzowice 2019, s. 76;

[3] o przekazach dotyczących zabójstwa piszą również Z dziejów parafii świętych Szymona i Judy w Kozach, Kraków 1998, s. 138; Władysław Skoczylas, Podbeskidzka wieś Kozy. Okres od zarania wsi Kozy do 1939 roku, Kozy 2009, s. 76.

Dodaj komentarz