W kwietniu 1993 r. staraniem kina „Marzenie”, Urzędu Gminy Kozy oraz miejscowych przedsiębiorców wydano pierwszy, ogólnodostępny plan Gminy Kozy. Opracowali go Kazimierz Blachura, Mirosław Kaczor oraz Marek Małecki.

Wydawnictwo oprócz właściwego planu zawierało również krótką informację geograficzno-historyczną o wsi, spis ulic, spis obiektów użyteczności publicznej oraz spis firm. W części informacyjnej pojawiły się firmowe reklamy.

Formalnie nadanie nazw ulicom w Kozach nastąpiło na mocy uchwały nr 25/VII/89 z dnia 29 sierpnia 1989 r. Gminnej Rady Narodowej (Dziennik Urzędowy Województwa Bielskiego nr 14, poz 252, s. 9), której przewodniczącym był Henryk Baścik. Przebieg ulic oznaczono na mapie topograficznej stanowiącej załącznik do uchwały. Realizacja uchwały przeciągała się w czasie.

Strona tytułowa; ze zbiorów własnych

Plan Gminy Kozy z 1993 r.

Według spisu nazw ulic w Kozach, w 1993 r. było ich 192. Współcześnie (2022 r.) jest ich już 210.

Na planie zaznaczono nazwy rejonów wsi. Część z nich została później potwierdzona w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. 2012, poz. 200). Są to: Bagrówka, Centrum, Dolna Wieś, Folwark, Gaje (na mapie również Gaje 1, Gaje 2), Górna Wieś, Kamienna Łąka, Krzemionki, Mała Kępa, Małe Kozy, Osiedle Północ (część 1 rozporządzenia), Pasieki, Pod Kamieniołomem, Stary Dwór, Wróblowice (brak na mapie), Zagroda (część 2 rozporządzenia).

W rozporządzeniu nie znalazły się rejony, a umieszczono je na planie:  Ameryka, Działy, Dzierżawa, Flaki, Osiedle Sto, Piece, Wisielówka.

Oprócz wymienionych rejonów (przysiółów) Władysław Skoczylas w swoim opracowaniu Podbeskidzka wieś Kozy. Okres od zarania wsi Kozy do 1939 roku, Kozy 2009, s. 21-25. podaje nadto następujące  nazwy (również te historyczne): Brzezina, Czerwonka, Doły, Granica, Koci Zamek, Laskowizna, Madera, Na Chlupkawie, Na Hujawę, Osiedle PKP, Pilaska, Pod Panienką, Stary Zamek, Sołtysia Góra, Sosenki, Za Kamienną Łąką.

Plan Gminy Kozy z 1993 r., plan centrum.

Literami zaznaczono obiekty użyteczności publicznej, np.: B – biblioteka i Izba Historyczna (ul. Bielska), D -Dom Kultury (ul. Krakowska), K – kino „Marzenie”, T – plac targowy (ul. Szkolna), P – policja (przy ul. Dworcowej), U – Urząd Gminy i urząd pocztowo-telekomunikacyjny (ul. Krakowska).

Na stronie opisowej więcej miejsca poświęcono – obecnie nieistniejącemu – kinu „Marzenie”. Dysponując 199 miejscami (sic!) zapraszało ono widzów na seanse repertuarowe i studyjne, seanse dla szkół. Dla grup zorganizowanych oferowano nawet dowóz. Zapraszano na sympozja czy konferencje (kino zakończyło swoją działalność w 1999 r.). Zaprezentowano również ofertę Domu Kultury w Kozach oraz zapraszano do zwiedzania stałej ekspozycji Izby Historycznej im. Adolfa Zubera (mieszczącej się wówczas na piętrze Gminnej Biblioteki Publicznej w budynku na ul. Bielskiej).

Dodaj komentarz