Po II wojnie światowej w koziańskim pałacu mieściła się na krótko szkoła rolnicza z internatem (według ustaleń Władysława Skoczylasa opartych na dokumentach Archiwum Państwowego w Bielsku-Białej szkoła funkcjonowała do 1953 r.; Władysław Skoczylas, Podbeskidzka wieś Kozy. Okres po drugiej wojnie światowej, Kozy 2012, s. 152).

W 1953 r. ulokowano w nim przychodnie dentystyczną i izbę porodową, a w 1955 r. – Ośrodek Zdrowia, kierowany wówczas przez znanego lekarza Stanisława Bazana (w zachodniej części pałacu miał przydzielone mieszkanie). Działała również apteka.

Po ukończeniu w 1980 r. budowy nowej przychodni pałac opustoszał.

Fotografia Adolfa Zubera przedstawia pałac od strony północnej (ze zbiorów własnych, M. Frączek).

Dodaj komentarz