O powołaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bujakowie zadecydowano na posiedzeniu miejscowego Zarządu Kółka Rolniczego 10 stycznia 1909 r., a jego pierwszym naczelnikiem został Antoni Wójcik. Wkrótce podjęto decyzję o budowie strażnicy (zob. Ryszard Kojder, Mała Ojczyzna Bujaków. Monografia XV-XX wiek, Bujaków 2012, s. 138-139.).

Jednym z osób związanych z OSP był kozianin Tomasz Byrski –  kupiec, społecznik – który wspierał działalność organizacji i budowę strażnicy. 6 maja 1912 r. otrzymał tytuł członka honorowego OSP w Bujakowie za położone zasługi około tejże rozwoju (niestety nie znamy szczegółów decyzji, gdyż nie zachowały się protokoły OSP z tego okresu).

Do dziś przetrwał – w zbiorach prywatnych – wspaniale zdobiony dyplom dla Tomasza Byrskiego. Na dyplomie złożyli swoje podpisy: sekretarz (nazwisko nieczytelne), zastępca Naczelnika – Aleksander Gazda, Naczelnik – Marcin Zontek oraz Prezes – Edmund Larisch (baron, właściciel ziemski w Bujakowie).

ANEKS

XXXI. sprawozdaniu z czynności Towarzystwa „Kółek Rolniczych” za rok 1913, Lwów 1914 (s. 77) podano dane dotyczące stanu i działalności Ochotniczych Straży Pożarnych Kółek Rolniczych, w tym również Bujakowa:

Ilość członków – 17
Ilość ćwiczeń – 13
Wartość inwentarzowa (korona austro-węgierska) – 5550
Udział przy pożarach – 3
Ilość występów publicznych – 2
Pożarnie – 1
Sikawki wozowe – 1
Węże ssące – 8
Węże wylotowe – 140
Wiaderka – 4
Tłumnice – 2
(podręczny sprzęt gaśniczy, przeznaczony m. in. do dogaszenia pożarów traw, ściółki leśnej itp.)
Drabiny – 2
Osęki – 5
(dawniej bosak – długi drąg zakończony stalowym hakiem i ostrzem)
Linewki – 2
(dawniej cienka linka)
Umundurowanie – 17

Dodaj komentarz