Pocztówka fotograficzna, Biuro Wydawnicze „Ruch”, 1964, nakład 1000 szt. Opis: Jezioro Międzybrodzkie, fot. K. Jabłoński (zbiory własne).

Jezioro Międzybrodzkie (sztuczny zbiornik) powstało w 1937 r. po wybudowaniu zapory na Sole. Utworzone zostało w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego – wcześniej Soła stanowiła duże zagrożenie. Pierwsze prace zmierzające do jej regulacji podjęto już w XIX wieku, a wielka powódź z 1903 r. przyspieszyła te działania. Po wybudowaniu elektrowni Żar woda jeziora wykorzystywana jest do produkcji energii.

Jezioro jest zasilane również przez Ponikiewkę, Roztokę, Żarnówkę Wielką i Małą oraz Isepnicę. Przyjęło ono nazwę od miejscowości Międzybrodzie Bialskie położonej na lewym (zachodnim) brzegu zbiornika. Wraz z Jeziorem Żywieckim i Czanieckim tworzy tzw. Kaskadę Soły.

Obecnie spełnia również funkcję rekreacyjną. Okolice jeziora są doskonałym punktem wyjścia na turystyczne szlaki Beskidu Małego.

Dodaj komentarz