W kościele św. Jana Kantego w Kętach – obok kościoła śś. Małgorzaty i Katarzyny – od kilku lat prowadzone są prace konserwatorskie i przywracany jest barokowy wystrój świątyni (została ona wzniesiona w miejscu domniemanego domu narodzin patrona; według tradycji pierwotnie stała tam kaplica z poł. XVII w.).

Wśród odrestaurowanych elementów jest  m. in. boczny ołtarz poświęcony NMP Królowej Anielskiej (lewy) [1] . Jednym z elementów ołtarza są dwa aniołki. Wykonane z drewna, malowane i ze złoceniami, stanowią przykład rzetelnej, aczkolwiek dalekiej od wysokiego kunsztu, snycerki. [2]

Jeden z aniołów trzyma zwój z napisem „Patrz swego, a nie pragnij cudzego”. Natomiast anioł po prawej stronie (fot.) trzyma tablicę z napisem „Źle nabyte, nie będzie dobrze spożyte”[3]

Foto październik 2022, M. Frączek

Przed konserwacją tekst sentencji aniołka trzymającego tablicę „Źle nabyte, nie będzie dobrze spożyte” wyglądał nieco inaczej (fot.) [4] Prace konserwatorskie nie zabezpieczyły napisu w ich oryginalnym kroju – litery przybrały współczesną formę.


[1] szczegółowy opis ołtarza na stronie Sakralne Dziedzictwo Małopolski; Joanna Klęczar, Kilka słów o baroku na przykładzie kościoła pw. św. Jana Kantego w Kętach, w: „Almanach Kęcki”, nr VI, 2002, s. 22-27

[2] Jan Rodak, Architektura i dzieje kościoła pw. Św. Jana Kantego w Kętach, Kęty-Kraków 2014, s. 88

[3] Identyczny pod względem kompozycyjnym jest drugi ołtarz boczny po prawej stronie. Anioły przy prawym ołtarzu bocznym trzymają tablice z napisami „Kochaj Boga i bliźniego” oraz „Poznaj siebie samego”

[4] fot. Sakralne Dziedzictwo Małopolski

Dodaj komentarz