Część stacji kolejowej w Kozach stanowiła bocznica prowadząca do ładowni kamieniołomu. Wyposażona była w wagę wagonową oraz urządzenie do przetaczania wagonów bez użycia lokomotywy[1] Ładownia połączona była kolejką linową z wyrobiskiem kamieniołomu na stoku Hrobaczej Łąki.

Fotografia prasowa[2], ok. 1924 r.


[1] Grzegorz Hałat, 120 lat kolei w Kozach – czyli „KOZY WYSIADAĆ”, Zeszyty Społeczno-Historyczne Gminy Kozy, 2008, nr 2 s. 58.

[2]w: Melchior Nestorowicz, Materjały do budowy i utrzymania dróg w Polsce, odbitka z „Przeglądu Technicznego”, 1924, s. 12.

Dodaj komentarz