Artur Grottger Wojna, karta pocztowa bez obiegu, ok. 1910, wydawnictwo „Minerva” , Praga (Czechy), numer seryjny 93. Ze zbiorów M. Frączek.

Karta pocztowa miała upamiętnić powstanie styczniowe z 1863 r. Jak wiele innych stanowiła przejaw patriotyzmu, była symbolem walki i oporu Polaków w czasach zaborów.

Karta jest jedną z licznych reprodukcji malarskich dzieł artystów polskich, z których na czoło wysuwał się  Artur Grottger (1837-1867). Jego cykle malarskie – „Warszawa”, „Polonia”, „Lituania”, „Wojna” – wykonywane równolegle z wydarzeniami lat 60. XIX w., oddawały w pełni dramatyzm tamtych wydarzeń (oryginalne rysunki były wykonane czarną i białą kredką; cykl składał się z 11 części). Obraz „Już tylko nędza” przedstawia wnętrze zrujnowanego wojną domu, do którego powracają ocalałe sieroty.

Na stronie adresowej opis reprodukcji w czterech językach – czeskim, polskim, niemieckim i francuskim – Vojna/Bida, Wojna/Już tylko nędza, Krieg/Die Not, La guerre/La misère.