Cieszyn, lapidarium w Parku Pokoju, kwiecień 2019, foto M. Frączek

W 1910 r. Austro-Węgry obchodziły 80. rocznicę urodzin cesarza Franciszka Józefa I. W Cieszynie (cesarz był tu czterokrotnie: w 1851, 1880, 1890 oraz w 1906 r.) postanowiło postawić monarsze pomnik. Pomnik zdobiła m. in. płaskorzeźba popiersia cesarza.

Po zakończeniu I wojny światowej pomnik został uszkodzony, a w grudniu 1920 r. aliancka Komisja Administracyjna miasta poleciła zdjąć z pomnika płaskorzeźby. Jej resztki znalazły się w zbiorach cieszyńskiego Muzeum.

W 2002 r. rozbite fragmenty popiersia cesarza Franciszka Józefa I zostały umieszczone w murze muzealnego lapidarium w Parku Pokoju, przy Muzeum Śląska Cieszyńskiego (dawny Pałac Larischów).