Dla Wincentego Byrskiego przełom XIX i XX wieku to okres pierwszych poetyckich publikacji.

W 1900 r. we Lwowie rozpoczęto druk rocznika „Zdrowie. Ilustrowany Rocznik Literacki”, który wydawał Gotthilf Kohn. To właśnie na łamach pierwszego numeru rocznika zadebiutował 30-letni wówczas poeta. W kolejnych latach utwory Byrskiego oraz jego tłumaczenia z poezji niemieckojęzycznej drukowane były niemal we wszystkich rocznikach.

Wiersz Wiosna idzie (pieśń) opublikowano w 1903 r. w IV tomie „Zdrowia” (s. 89-90). W tym samym wydaniu znalazł się również sonet z Mikołaja Lenaua „Chory na duszy”.

Zdrowie, t. IV, Lwów 1903, s. 89
Zdrowie, t. IV, Lwów 1903, s. 90

Dodaj komentarz