Wydano dziesiątki serii pocztówek ilustrujących życie cesarza Napoleona i jemu współczesnych. Były częścią białej legendy „boga wojny”, pomijające jego okrucieństwa. Wydawnictwa najczęściej projektowano tak, aby mogły być nie tylko używane jako karty pocztowe, ale również jako przedmioty zbiorów kolekcjonerskich.

Prezentowane cztery fotograficzne karty z serii zostały wyretuszowane, miejscami pokolorowane przez zaakcentowanie szczegółów. Wydane przez Arjalewa w Paryżu, ok. 1908-1910; bez obiegu, zbiory własne M. Frączek.

L’oeil du maître

(Oko mistrza)

Karta pocztowa, seria nr 3239/2

Lonato 1796

C’est une perte pour la France
et pour moi; si j’avais été tué
aujouard’hui, demain cet homme
pouvait me remplacer.

(To strata dla Francji i dla mnie; gdybym został zabity dziś, jutro ten człowiek mógłby mnie zastąpić)

Karta pocztowa, seria nr 3239/3

Arcole 1796

Bon Dieu, c’est lui!

(Dobry Boże, to on!)

Karta pocztowa, seria nr 3239/5

Lutzen 1813

Vive l’Empereur!

(Niech żyje Cesarz!)

Karta pocztowa, seria nr 3239/9