Tadeusz Karolini urodził się 29 lipca 1907 r. w Bulowicach w rodzinie kierownika miejscowej szkoły ludowej. Po ukończeniu szkoły ludowej uczył się w Państwowym Gimnazjum w Wadowicach. Dyplom lekarski uzyskał w 1934 r. na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1937 r. zamieszkał w Kętach, gdzie został lekarzem miejskim i kierownikiem Miejskiego Ośrodka Zdrowia. Tu zastał go wybuch II wojny światowej. W kwietniu 1940 r. został aresztowany przez gestapo i przewieziony do obozu koncentracyjnego Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6706. Stamtąd przesłany został do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zatrudniony był jako więzień-sanitariusz. Dzięki staraniom rodziny zwolniony z obozu w listopadzie 1940 r.

W marcu 1941 r. rozpoczął pracę lekarza Kasy Chorych w Kozach. Rok później został konspiracyjnym lekarzem obwodu Armii Krajowej Bielsko. W Kozach w pierwszych miesiącach 1945 r. prowadził ambulatorium przyfrontowe. Po zakończeniu wojny ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim doktorat z medycyny. Równocześnie przeniósł się do Białej Krakowskiej, pracował również Kozach. W 1953 r. objął funkcję dyrektora Miejskiej Stacji Sanitarno-eidemiologicznej, którą kierował do emerytury (1973 r.). Był szanowanym lekarzem i aktywnym działaczem społeczno-politycznym.

Zmarł 20 października 1976 r., pochowany został w rodzinnym grobowcu na cmentarzu rzymsko-katolickim w Białej.

Bibiografia: Jerzy Polak, Cmentarz Rzymsko-Katolicki w Białej, Bielsko-Biała 1999 r., seria wydawnicza Biblioteka Bielska-Białej nr 13, s. 114-115

„Deutscher-Ärzte Kalender 1944” z pieczątką „Dr. Thaddäus Karolini. Praktischer Arzt. Kosy[1], Kreis Bielitz O/S[2]” czyli dr Tadeusz Karolini, lekarz ogólny. Kozy, Powiat Bielsko Górny Śląsk

Zbiory własne M. Frączek


[1] nazwa miejscowości Kozy używana przez Niemców w latach II wojny światowej

[2] O/S – niemiecki skrót od Oberschlesien – niemieckiej nazwy Górnego Śląska (Provinz Oberschlesien, prowincja III Rzeszy Niemieckiej utworzona została formalnie w styczniu 1941 r.).