W kwietniu 1968 r. w Polsce zorganizowaną ogólnokrajową akcję – Sztafety „Szlakiem Zwycięstwa” –  której głównym celem miało być oddanie hołdu bohaterskim żołnierzom z okazji 25-lecia Ludowego Wojska Polskiego. Sztafety – wyruszyły z Białegostoku, Chełma Lubelskiego i Przemyśla – miały przebiegać szlakami zwycięskich bojów żołnierzy Wojska Polskiego i bratniej Armii Radzieckiej oraz walk toczonych przez oddziały partyzanckie.

Przyjazd wojskowej sztafety do różnych miejscowości („punkty podetapowe”) był poprzedzony zlotem sztafet lokalnych z okolicznych miejscowości. Władze w tym czasie dokonywały „wpisów w księdze sztafety”, organizowano wiece z przemówieniami lokalnych dygnitarzy i meldunkami różnych  zobowiązań. Jedna z takich sztafet dotarła 28 kwietnia 1968 r. do Kóz.

Sztafety stanowiły element propagandy i polityki historycznej systemu komunistycznego w Polsce w tym okresie. Rocznica zakończenia II wojny światowej, tzw. Dzień Zwycięstwa – obchodzony w bloku socjalistycznym 9 maja – był szczególnym elementem tej propagandy.

W „Fototekach” Adolfa Zubera (w zbiorach Izby Historycznej w Kozach) zachowały się interesujące zdjęcia z tego wydarzenia.

O sztafecie pisała Kronika Beskidzka w numerze 17, s. 3.

Sztafeta ta przejedzie przez nasz powiat. Jutro, w niedzielę społeczeństwo bielskie witać będzie na rynku (sic!) w Kozach o godzinie 15.30. Już wcześniej o godz. 14.30 nastąpi zlot terenowych oddziałów samoobrony z Kóz i Hałcnowa. W międzyczasie odbędzie się zgrupowanie organizacji młodzieżowych, pokazy służb przeciwpożarowych TOS i przybędzie kompania zmotoryzowana z Bielska-Białej.
Po przybyciu sztafety i okolicznościowych przemówieniach przedstawicieli powiatu oświęcimskiego i bielskiego oraz przekazaniu księgi sztafety, wyruszy z Kóz w kierunku Bielska-Białej (…)

Wjazd sztafety na dzisiejszy Plac Kościelny w Kozach, 28 kwietnia 1968 r. Odbyło się ono zgodnie z planem – zegar na wieży kościoła wskazuje na godzinę 15.35.
Sztafeta 'Szlakiem Zwycięstwa” w Kozach
W imieniu mieszkańców Kóz sztafetę przywitał i wygłosił krótki referat ówczesny Przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej w Kozach Władysław Udziela
Przygotowania sztafety do odjazdu w kierunku Bielska-Białej.

Dodaj komentarz