Kęty między sacrum a profanum to tytuł wystawy zorganizowanej przez Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach. Jej kuratorem jest Janusz Kudłacik, historyk pracujący w Muzeum[1]. Wystawa jest wielkim wydarzeniem dla społeczności lokalnej, a jak piszą organizatorzy w wydanym folderze „w historii organizowania wystaw czasowych to najpoważniejsze przedsięwzięcie podejmowane przez Muzeum”.

Jednym z najcenniejszych eksponatów jest liturgiczna kapa, podarowana przez Jana III Sobieskiego, jako podziękowanie króla za wstawiennictwo bł. Jana Kantego po zwycięskiej bitwie pod Wiedniem, „swoisty bohater muzealnego wydarzenia, a jednocześnie magnes przyciągający zainteresowanie zwiedzających” – mówi dyrektor Muzeum Łukasz Gieruszczak.

Kapa liturgiczna z Kęt, XVII w. Foto M. Frączek

Wśród eksponatów są m. in. obrazy, najstarsze księgi metrykalne z Kęt, relikwiarz św. Jana Kantego, turecki bęben bojowy i wiele innych. Na wystawie zobaczyć można przedmioty, które pochodzą z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kolegiaty Uniwersyteckiej św. Anny w Krakowie, lokalnych świątyń, zbiorów prywatnych[2] oraz ze zbiorów własnych Muzeum.

1. Liber Natorum et Copulatorum Kenty, Kobiernice Nowawies et Bulowice ab Ano 1658-1711 czyli Księga narodzin i ślubów dla Kęt, Kobiernic, Nowej Wsi i Bulowic z lat 1658-1711. 2. Relikwiarz św. Jana Kantego, pocz. XVIII w. 3. Misericordias Domini (Miłosierdzie Pana) – tempera na desce, 2 poł. XV w. 4. Księga cechu piekarskiego 1640-1894. Foto M. Frączek
Św. Jan Kanty, autor nieznany, XVIII w. Foto M. Frączek

Temat sacrum-profanum w kulturze pojawia się często. Na kęckiej wystawie mamy do czynienia z przenikaniem obu sfer. To opowieść o religii, wierze i ludziach, z ciekawym spojrzeniem wstecz – do historycznego dziedzictwa błogosławionego Jana Kantego i odsieczy wiedeńskiej. Pisze o tym w katalogu wystawy Janusz Kudłacik: Dzisiaj, gdy coraz bardziej próbuje się zamknąć sferę religijną w sztywnych nieprzekraczalnych granicach świątyń i obrzędów religijnych, trudno zrozumieć jej przemożny wpływ w przeszłości. Tymczasem przez wieki taki rozdział sacrum i profanum nie istniał. Obie sfery przenikały się, wzajemnie tworząc to, co nazywamy dziedzictwem historycznym.

Wystawę z przyciemnionym światłem ogląda się z przyjemnością, przestrzeń ekspozycji jest starannie i profesjonalnie przygotowana, przemyślana i mądra. W sali wystawowej panuje powaga i wyciszenie, co sprzyja zwiedzającym.

Wystawie towarzyszą plakaty eksponowane na kęckim Rynku. Nadto wydano okolicznościowy folder oraz katalog wystawy. Wystawa wzbudza zainteresowanie również poza Kętami – zaciekawili się nią mieszkańców regionu. I tak zapewne będzie do końca ekspozycji – wystawa czynna będzie do 17 grudnia br. Wstęp wolny.


[1] autor licznych artykułów poświęconych Kętom i regionowi, książki Ziemia obiecana? Rozwój osadniczy w księstwie oświęcimskim, Kęty 2022

[2] Wystawa wzbogacona została przedmiotami z parafii św. Maksymiliana M. Kolbego w Nowej Wsi, Klasztoru Ojców Franciszkanów OFM w Kętach, parafii św. Małgorzaty i św. Katarzyny w Kętach oraz kolekci prywatnych – Piotra Staneckiego, Jadwigi Królickiej, Rafała Piskorka.

Dodaj komentarz