W 38 numerze „Żołnierz Polskiego” z 22 września 1929 r. ukazało się zdjęcie Prezydenta Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego (pełnił funkcję w latach 1926-1939) w otoczeniu kilku osób. Zdjęcie zrobione zostało w chwili gdy prezydent głaszczę … jałówkę.

Podpis pod fotografią:
Wieśniak Fr. Gabryś ze wsi Kozy, pow. Biała, województwo krakowskie, ofiarował p. Prezydentowi Rzplitej jałówkę polskiej rasy. Foto. W. Pikiel

Zdjęcie mogło powstać w czasie wizyty Prezydenta w regionie w lipcu 1929 r. Odwiedził on wówczas m. in. Kęty. O jałówce pisze ówczesny dziennik „Czas” (nr 171, 29 lipca 1929, s. 2) w artykule „Pan Prezydent w Małopolsce. U podnóża Beskidów”. Czytamy w nim o pokazie bydła czerwonopolskiego oraz o jałówce przekazanej Prezydentowi imieniem włościan powiatu bielskiego przez p. Pieczke z Piotrowic. (s 2). Czy to była właśnie jałówka Gabrysia z Kóz?

Majątek Czeczów w Kozach jeszcze przed I wojną światową był znany z hodowli krów rasy czerwonej polskiej.

Dodaj komentarz