Dawny cmentarz Świadków Jehowy (innowierców) w Kozach założony w 1937 r. (prawdopodobna data to również 1925 r., zob. Z dziejów parafii Świętych Szymona i Judy w Kozach, Kozy 1998, s. 418). Cmentarz stanowił oddzielne miejsce, zlokalizowane na gruntach gminnych, położone na zachód od cmentarza parafialnego (dziś obok ul. Cmentarnej).

Foto Wojciech Marchlewski, ok. 1984 r.

Dodaj komentarz