Cackać się – działać zbyt delikatnie, zbyt ostrożnie, obchodzić się jak z jajkiem, robić coś zbyt wolno (podobne do „certolić się”).

Nie cackał się – powiedział prawdę prosto w oczy.
Milicja nie cackała się z tymi, którzy protestowali w stanie wojennym.
Janek nie miał zamiaru się cackać, zgłosił to dyrektorowi szkoły.

Antek cackał się z malowaniem domu i nie skończył przed świętami.


Niy cackoj sie z tym łobiadym, bo nie ma czasu, ponieważ mo sie na deszcz i bydym musieli siano postawić do kopek. (Władysław Skoczylas)

Dodaj komentarz