Rynek w Wilamowicach został wytyczony na początku XIX w.

Na fotografii (karta pocztowa) ok. 1905-1910 r. od lewej kamienice w zachodniej pierzei Rynku. Pierwsza (fragment) to ochronka pod wezwaniem Św. Anny (Rynek 8), ufundowana w 1908 r. przez biskupa Józefa Bilczewskiego, a prowadzona (do 2011 r.) przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Przylega do niej neobarokowa kamienica według projektu Józefa Nikla.

Dalej dwa nieistniejące budynki drewniane i kamienica rodzinna wspomnianego Józefa Nikla (Rynek 11), miejscowego architekta, twórcy większości kamienic w Rynku.

Po lewej widoczna kamienna figura św. Józefa trzymającego na ręku Dzieciątko Jezus ufundowana przez mieszkańców miasteczka w 1890 r. – Jana i Katarzynę (z Danków) Nowaków. Figurę ustawiono w miejscu po rozebranej gorzelni (propinacja miejska) – miała m. in. zachęcać do trzeźwości. Otoczono ją metalowym płotkiem. W czasie okupacji (1942 r.) figurę przeniesiono obok kościoła parafialnego Trójcy Przenajświętszej.

Wilamowice, Rynek od ul. Paderewskiego (w środku kamienica Józefa Nikla, foto sierpień 2022 r., M. Frączek
Wilamowice, pomnik św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus, sierpień 2022 r., foto M. Frączek