Kolorowanie czarno-białych zdjęć czyli próby nadania kolorów przeszłości stało się w ostatnich czasach bardzo popularne. Wielu jednak mówi: „Nie wolno kolorować, to przecież fałszowanie historii”. Inni z kolei mówią „Rzeczywistość utrwalona na zdjęciach była pełna barw, a przywrócenie kolorów przybliża je do rzeczywistości”.

Każdy może mieć własne zdanie na ten temat …

Kolory dawnej i niedawnej przeszłości nadał Łukasz Kućka. Dziękuję!

Fotografia ślubna Heleny Malarz z domu Mateja i Tadeusza Malarza, ok. 1917 r. Fotografia ze zbiorów własnych.
Zob. „Strój ludowy we wsi Kozy”
Fotografia z lat 30. XX wieku – ulica Nadbrzeżna w Kozach. Fotografia ze zbiorów rodzinnych.
Zob. Koziańska ulicówka
Ładownia kamieniołomu w Kozach. Odbitka prasowa z „Przeglądu Technicznego”, 1924, s. 12.
Zob. Ładownia kruszywa na bocznicy kamieniołomu w Kozach
Uroczystości 25-lecia Ludowego Wojska Polskiego w Kozach, 28 kwietnia 1968 r. „Fototeki” Adolfa Zubera.
Zob. Sztafeta „Szlakiem Zwycięstwa” 1968
Uroczystości 25-lecia Ludowego Wojska Polskiego w Kozach, 28 kwietnia 1968 r. „Fototeki” Adolfa Zubera.
Zob. Sztafeta „Szlakiem Zwycięstwa” 1968
Wierni na placu kościelnym w Kozach w czasie święta Bożego Ciała, 25 maja 1967 r. „Fototeki” Adolfa Zubera.
Zob. Boże Ciało 1967
Ołtarze Bożego Ciała, 25 maja 1967 r. „Fototeki” Adolfa Zubera.
Zob. Boże Ciało 1967
Fotografia Adolfa Zubera przedstawia pałac od strony północnej. Ze zbiorów własnych, M. Frączek.
zob. Pałac w Kozach 1966 r.
Zdjęcie rodziny Wincentego Byrskiego, koziańskiego poety. Fotografia ze zbiorów rodzinnych Heleny Byrskiej-Giergiel.
Zob. Rodzinne zdjęcie Wincentego Byrskiego
Dawna karczma w Małych Kozach, „Fototeki” Adolfa Zubera.
Zob. Dawna karczma w Małych Kozach
Budynek przystanku Krzemionki, foto ok. 1966 r. „Fototeki” Adolfa Zubera.
Zob. „Kozy. Wysiadać”
Zabudowania stacji Kozy. Foto z okresu międzywojennego. „Fototeki” Adolfa Zubera.
Zob. „Kozy.Wysiadać”
Dworzec kolejowy w Bielsku (Bielsko-Biała). Autor oraz rok wykonania nieznany. Foto ze zbiorów prywatnych.
Zob. Dworzec kolejowy w Bielsku
Kino w Białej, rok 1933.
Zob. Bialskie kino „Wanda” w Kozach
Schronisko PTTK „Błatnia”. Karta pocztowa, 1971. Zbiory własne M. Frączek.
Zob. Schronisko PTTK Błatnia

Dodaj komentarz