Krzyż w Pisarzowicach, październik 2008, foto M. Frączek

Powstał w 1891 r., fundatorami byli Karol i Franciszka Haczkowie. Na krzyżu liczne cytaty z Ewangelii według Świętego Jana dotyczące Męki Pańskiej.

We frontowej ramce cokołu płaskorzeźba świętego Karola Boromeusza. Po bokach cokołu dwie figury – przy prawym boku Matka Boża, z opuszczoną głową, po drugiej stronie św. Jan Ewangelista. U stóp krzyża klęczy Maria Magdalena.

Krzyż usytuowany jest przy ul. Św. Marcina; fotografia przedstawia jego górną część.