Obecny Urząd Gminy w Kozach mieści się w wybudowanym pod koniec XVIII w. w dawnym budynku gospodarczym – pierwotnie był to budynek parterowy – należącym do karczmy „Pod Koniem” (dziś Dom Kultury). W dawniejszych czasach budynek był pomieszczeniem gospodarczym dla zajazdu, na konie i obsługę poczty dyliżansowej oraz dla warsztatu kołodziejskiego – pisał Adolf Zuber w swoich „Fototekach”. Według starej numeracji domów w Kozach był to budynek nr 3 (obecnie ul. Krakowska 4).

Foto – poł. lat 60. XX w., A. Zuber

Od 2 poł. XIX w. w budynku działała rozlewnia piwa, był tam również magazyn wódek (należał m. in. do Emila Blumenfelda, Franciszka Hołuja). W okresie międzywojennym funkcjonował w budynku również sklep rzeźniczy. Przed wybuchem II wojną światową budynek kupił Leopold Schubert (1938 r.), który uruchomił tam piekarnię, a sam obiekt w okresie okupacji rozbudował o piętro.

Po II wojnie światowej budynek przejął Skarb Państwa. Mieściło się w nim Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kozach (część pomieszczeń na piętrze), poczta (do 1997 r.), piekarnia Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kozach wraz ze sklepem piekarniczym (na parterze; do końca lat 80. XX wieku była to jedyna piekarnia w Kozach) oraz kilka mieszkań. Od 1973 budynek stanowił siedzibę władz gminnych.

Foto – poł. lat 80. XX w., autor nieznany

W 1997 r. po remoncie obiektu budynek w całości zaadoptowano na potrzeby urzędu gminnego. Obiekt zyskał nową klatkę schodową oraz dodatkowe wejście od strony parkingu.

Foto – marzec 2024 r., M. Frączek

Dodaj komentarz