Jak bardzo różnią się Kozy z czarno-białych zdjęć, pochodzących sprzed kilkudziesięciu lat, od tych, w którym obecnie żyjemy? Kozy czasów Tomasza Byrskiego, Stanisława Kiełbasy, Jana Wolnickiego czy księdza Władysława Sieczki i dziś. Kozy sprzed 100 lat i obecnie, historyczne i aktualne. Są miejsca, które pomimo upływu czasu pozostają (prawie) niezmienione, inne są nie do rozpoznania.

Często z zaciekawieniem oglądamy tego typu porównania. Dostrzegamy zmieniające się otoczenie, próbujemy odnaleźć klimat bezpowrotnie minionej dawnej i niedawnej przeszłości[1] Dla niektórych może to być powrót do dzieciństwa, do opowieści dziadków.

Zdjęcia archiwalne pochodzą z różnych źródeł, zdjęcia współczesne będą mojego autorstwa.

Zdjęcie od południa w stronę kościoła pw. Świętych Szymona i Judy Tadeusza. Po prawej stronie widoczne dachy domów stojących przy placu kościelnym (obecnie Plac Ks. Karola Kochaja oraz ul. Kościelna) – tzw. „stara szkoła” (obecnie Gminna Przedszkole Publiczne) i dwa domy prywatne. Po lewej stronie gmach Szkoły Podstawowej oddanej do użytku w 1937 r. (w latach 1949-1962 mieścił dwie Publiczne Szkoły Podstawowe nr 1 oraz nr 2).

Zdjęcie wykonano w kwietniu 1968 r., jego autorem jest Adolf Zuber.

Zdjęcie współczesne. Oprócz kościoła widoczny jest już tylko budynek Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego z rozbudowanym skrzydłem wzdłuż ul. Cmentarnej (mieściło się tu w latach 1993-2017 Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego) wraz z przylegającą częścią należąca do Centrum Sportowo-Widowiskowego oraz nowy dom prywatny.

Zdjęcie wykonano w maju 2023 r., foto M. Frączek


[1] Kilka lat temu wydawnictwo Buffi wydało album Bielsko-Biała. Podróż w czasie, z tekstem Piotra Keniga i fotografiami Wojciecha Kryńskiego. Pokazano w nim dwa oblicza Bielska-Białej – zdjęciom historycznym towarzyszą aktualne fotografie miasta. Podobne wydawnictwo to Kozy. Dawniej i dziś. Najdawniejsze i współczesne fotografie ukazało się w 2018 r.

Dodaj komentarz