Chrystus z blachy na Polanie Kuflowej, listopad 2016, foto M. Frączek

Polana położona jest na południowych stokach Czupla w Beskidzie Małym (tuż przy czerwonym szlaku z Łodygowic). Stoi tam drewniany krzyż z wizerunkiem Chrystusa namalowanym na metalowej blasze. Ten rodzaj przedstawień upowszechnił się w XIX wieku. Stawiano je w katolickich regionach Śląska, na ziemiach rządzonych przez Habsburgów, w tym w Galicji (na pozostałych ziemiach polskich takie krzyże są nieznane).

Charakterystyczną cechą tego rodzaju krzyży jest ich różnorodność stylistyczna, wynikająca z indywidualnych, malarskich przedstawień postaci Jezusa, a także przemalowań pierwotnych warstw i ich uszkodzeń (zardzewienia blachy, spękania i złuszczenia farby), które składają się na ostateczny obraz, stworzony wspólnym wysiłkiem człowieka i przyrody. (Anna Kowalów, Muzeum Narodowe we Wrocławiu)