W 1871 r. założone zostało Bielsko-Bialskie Towarzystwo Łyżwiarskie. Kilka lat później w 1896 r. Towarzystwo wybudowało w obrębie tzw. Plant Blichowskich „Pawilon Lodowy” z szatnią, wypożyczalnią sprzętu i restauracją. W okresie zimowym przed budynkiem tworzono lodowisko oświetlane lampami elektrycznymi. Pawilon rozebrano w latach 20. XX wieku.

Wydawcą kartki pocztowej „Pozdrowienia z Bielska” (Gruss aus Bielitz) był Hermann Seibt z Miśni (Meissen) w Niemczech. Wydawnictwo działało od ok. 1898 r. do 1918 r. Karta posiada numer seryjny 2196.

Oprócz „Pawilonu Lodowego” karta pocztowa przedstawia teatr, kościół ewangelicki oraz dawną szkołę męską i seminarium nauczycielskie (białe pole przeznaczone na korespondencję).