Słowo używane w Kozach, ale można go znaleźć w gwarze śląskiej, warszawskiej, poznańskiej czy lwowskiej. Stąd znalazło się nawet w „Słowniku Języka Polskiego PWN. Wihajster to „przyrząd, narzędzie, zwykle małe, o nazwie nie znanej mówiącemu albo chwilowo przez niego zapomnianej” (tom III, Warszawa 1981, s. 716. „Wihajster to taki większy dings i z grubsza rzecz biorąc służy do tentegowania” (antryj.pl)

Wihajster przy szafce jest zepsuty, musisz go naprawić.