Cackać się

Cackać się – działać zbyt delikatnie, zbyt ostrożnie, obchodzić się jak z jajkiem, robić coś zbyt wolno (podobne do „certolić się”). Nie cackał się – […]

Więcej