Witraż w konkatedrze żywieckiej, styczeń 2022, foto M. Frączek

„Adoracja Najświętszego Sakramentu” jeden z witraży w kościele parafialnym Narodzenia Najświętszej Marii Panny (konkatedra) w Żywcu.

Wykonał go w 1925 r. Krakowski Zakład Witrażów S.G. Żeleński. Zakład współpracował m. in. ze Stanisławem Wyspiańskim oraz Józefem Mehofferem.

Referencje wystawione wykonawcom przez Komitet Parafialny (1926):

Komitet Parafjalny w Żywcu poświadcza, że Zakład Witrażow S.G. Żeleński w Krakowie wykonał w tutejszym kościele parafjalnym okna witrażowe, w tem trzy okna dużych rozmiarów, figuralne. Okna te w przeciągu krótkiego czasu zostały tak pod względem artystycznym, jako też technicznym bardzo pięknie i starannie wykonane, budząc ogólny podziw i uznanie dla P.T. Firmy

Więcej