Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet był jedną z największych i najbardziej wpływowych kobiecych organizacji II Rzeczypospolitej. Związek działał w latach 1928 – 1939. Jedną z założycielek była m. in. Zofia Moraczewska – działaczka społeczna i polityk lewicy, posłanka na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm III kadencji w II RP.

Związek prowadził działalność poprzez swoje oddziały na terenie całego kraju. Jeden z oddziałów funkcjonował w Białej (Krakowskiej). Zgodnie ze statutem Związku (1928) oddziały mogły powstawać:

w każdej miejscowości, gdzie znajduje się ponad 20 osób, wyznających ideologję Związku i pragnących pracować w myśl jego wskazań (…)

W archiwum Biblioteki Narodowej zachowało się interesujące zdjęcie przedstawiające osoby uczestniczące w kursie kroju praktycznego w Kozach urządzonego staraniem Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Białej. Kierowniczką kursu była Stefania Faryniakowa.

Kurs kroju praktycznego w Kozach ZPOK, Biblioteka Narodowa

Oddział ZPOK w Kozach należał do Zrzeszenia powiatowego w Białej. Był jednym z 6 oddziałów (Biała-miasto, Biała-Lipnik, Kęty-miasto, Straconka-wieś, Bulowice-wieś, Kozy-wieś).

8 kwietnia 1932 r. w Białej odbyło się Walne Zebranie Oddziału ZPOK. Podsumowanie zebrania znalazło się w prasowym organie Związku „Prosta Droga”. (nr 25, 7 września 1932 , s. 6). Tak pisano o działaniach oddziału w Kozach:

Oddział w Kozach pracuje bardzo wybitnie w referacie Opieki nad dzieckiem. Od stycznia przyrządzają członkinie własnoręcznie i bezinteresownie obiady dla 170 dzieci szkolnych rodziców bezrobotnych. W bardzo trudnych warunkach odbywało się dożywianie. Nie mając początkowo kuchni, gotowały członkinie w domach swych, nieraz dość odległych od szkoły i donosiły potrawy w ciężkich naczyniach, nie szczędząc trudu. Obecnie z funduszów Wydz. Powiat. urządzono kuchnię która znajduje się w suterenie szkoły.
Jedna zabawa, urządzona na cele dożywiania, przyniosła poważny dochód, jak również zbiórka na ten cel. Tryumfem zyskania sobie pracą swą obywatelską uznania we wsi był obchód ku czci Marszałka 19 III. Urządzony z inicjatywy Oddziału wspólnie ze wszystkimi tow. bez różnicy zapatrywań politycznych.
Zabawa wiosenna ze śpiewami i korowodami, w sali ustrojonej w girlandy polnych kwiatów – roboty członkiń przyniosła dochód przeznaczony na ubrania ubogiej dziatwy do I-szej Komunji Św.
Świetlicę dla członkiń prowadzi jedna z pań nauczycielek miejscowych, która była na kursie świetlicowym.