Dla historyków książki adresowe to ogrom wiedzy i źródło do poznania dawnej i niedawnej przeszłości. Książki adresowe wydawano dla poszczególnych miast (np. Księga adresowa Bielska, Białej i okolicy dla przemysłu, handlu i rzemiosła ze szczegółowym spisem właścicieli mieszkań, wydana po 1934 r.), regionów (np. Skorowidz przemysłowo-handlowy Królestwa Galicyi, 1912), czy dla całego państwa.

Jedną z takich ksiąg – dla całej Polski – jest „Księga Adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa; Annuaire da la Pologne (y Compris la V.L. de Dantzig)”. Wydawana przez Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej Sp. z o.o. Jener. Reprez. Rudolf Mosse, w latach 1926-1930 i objęła 4 tomy – lata 1926/1927, 1928, 1929 oraz 1930.

We wstępie do 4 wydania czytamy:

Potrzeba posiłkowania się ściśle sprawdzonym i usystematyzowanym materjałem adresowym, jako niezbędnym narzędziem w pracy przemysłowca i kupca – przenika coraz głębiej do wszystkich sfer gospodarczych.

W „Księdze Adresowej Polski” uwzględniono nie tylko duże miasta, ale również wsie, wśród których są np. Kozy, Bujaków, Pisarzowice, Kobiernice i inne. Niestety znaleźć w nich można wiele zniekształceń, przede wszystkim nazwisk.

Księga Adresowa Polski, 1926/27, s. 134
Symbolika:
poczta, telegraf KOZY
telefon – BIAŁA
kościół parafialny rzymsko-katolicki
„X” przy nazwisku lub nazwie firmy oznacza, że była zarejestrowana w sądzie
Księga Adresowa Polski, 1928, s. 380
Księga Adresowa Polski, 1929, s. 364
Księga Adresowa Polski, 1930, cz. 1, s. 367
Księga Adresowa Polski, 1930, cz. 2, s. 367

Zestawienie danych z 4 tomów „Księgi Adresowej Polski”.

1926/27192819291930
Właściciele ziemscyMarian CzeczMarian CzeczMarian CzeczMarian Czecz
AkuszerkiAdamczyk M.
Hałat Kat.
Hałat K.Adamczyk M.
Hałat Kat.
Adamczyk M.
Hałat Kat.
CegielniebrakbrakPytel T.Pytel T.
CieśleJurzak J.
Kućka J.
Syjenko T.
Jurzak J.Jurzak J.Jurzak J.
FryzjerzybrakbrakLöwy M.Löwy M.
Kasy pożyczk.-oszczędn.Kasa StefczykaKasa StefczykaKasa StefczykaKasa Stefczyka
KołodziejeNycz JanNycz JanNycz JanNycz Jan
KowaleCzaderna S.
Gacek J.
Pokładnik P.
Czaderna S.Czaderna S.Czaderna J.
KrawcybrakByrski Fr.
Ślosarczyk J.
Byrski Fr.
Ślosarczyk J.
Byrski St.
Ślosarczyk J.
MłynyOlma Franc.Olma Franc.Olma Franc.
Mycz A.
[Nycz Antoni]
Olma Franc.
Mycz A.
OpałHoinkisz S.Jenderko R.Jenderko R.Jenderko R.
PiekarzebrakBarth K.
[Borth Karol]
Barth K.Barth K.
Pokoje umeblowanebrakbrakbrakHałat J.
RestauracjeByrski Tom.
Furch Antoni
Gabryś Franc.
Hałat Karol
Hołuj Franciszek
Byrski Tom.
Furch Antoni
Gabryś Franc.
Hałat A.
Hołuj Franciszek
Miodoński J.
Byrski Tom.
Furch Antoni
Gabryś Franc.
Hałat A.
Hołuj Franciszek
Miodoński J.
Byrski Tom.
Furch Antoni
Gabryś Franc.
Hałat A.
Hołuj Franciszek
Miodoński J.
RzeźnicyNaglik J.
Goral J.
Bokshorn J.
Goral J.
Miodoński Karol
Naglik J.
Pietras St.
Bokshorn J.
Goral J.
Miodoński Karol
Naglik J.
Pietras St.
Bokshorn J.
Goral J.
Miodoński Karol
Naglik J.
Pietras St.
Różne towaryBugajski Ignacy
Fabia Rom.
Fabiszkiewicz Bernard
Gronner Pinkus
Kółko Rolnicze
Lusener Joach.
Pow. Związek Gospodarczy
Żaczek Franciszek
Bugajski Ign.
Chujeba Fr.
Fabia Rom.
Gronner Pinkus
Jędrzejko A.
Kółko Rolnicze
Lusener Joach.
Tomalik W.
Wójcik Fr.
Zenanek M.
Żaczek Franc.
Bugajski Ign.
Chujeba Fr.
Fabia Rom.
Gronner Pinkus
Jędrzejko A.
Kółko Rolnicze
Lusener Joach.
Tomalik W.
Wójcik Fr.
Zenanek M.
Żaczek Franc.
Bugajski Ign.
Chujeba Fr.
Fabia Rom.
Gronner Pinkus
Jędrzejko A.
Kółko Rolnicze
Lusener Joach.
Tomalik W.
Wójcik Fr.
Zenanek M.
Żaczek Franc.
Siano – handelWójcik Fr.Wójcik Fr.Wójcik Fr.Wójcik Fr.
SpirytualiabrakbrakByrski J.Byrski J.
StolarzeBieroński L.
Kocur L.
Maga J.
Kocur L.
Szlagier T.
[Szlagor Tomasz]
Kocur L.
Szlagier T.
Kocur L.
Szlagier T.
SzewcyHandzlik Fr.
Moś Wł.
Wanat J.
Handzlik Fr.
Moś Wł.
Wanat J.
Handzlik Fr.
Moś Wł.
Wanat J.
Handzlik Fr.
Moś Wł.
Wanat J.
TartakiBieroński J.
Marian Czecz (par.)
Szatanek Fel. i Hanausek Paw. (par)
Bieroński Jan i Hankisz S.
[Honkisz Stanisław]
Marian Czecz (par.)
Szatanek Fel. i Hanausek Paw. (par)
Bieroński Jan i Hankisz S.
Marian Czecz (par.)
Szatanek Fel. i Hanausek Paw. (par)
Bieroński Jan i Hankisz S.
Marian Czecz (par.)
Szatanek Fel. i Hanausek Paw. (par)
Tytoniowe wyrobybrakDudek K.
Handzlik A.
Kuczka J.
Dudek K.
Handzlik A.
Kuczka J.
Dudek K.
Handzlik A.
Kuczka J.
Wstążki reklamowe – fabrykaHołuj Franciszek
„Solo”
Hołuj Fr.
„Solo”
Hołuj Fr.
„Solo”
Hołuj Fr.
„Solo”
ZiemiopłodyHałat Jan
Pudełko A.
Hałat JanHałat JanHałat Jan
Nazwiska z zweryfikowanymi błędami w „Księdze Adresowej Polski” (1930) pogrubiono, poniżej podano właściwy zapis; uzupełniono w pełnym brzmieniu część imion
Księga adresowa Polski, 1930
Symbolika:
kolej odległa o 4 km
Księga adresowa Polski, 1930
Symbolika:
kościół filialny rzymsko-katolicki
Księga adresowa Polski, 1930