Hajcować

„Hajcować” – mocno, ostro palić w piecu. Jak jest zimno to trzeba hajcować!W piecu źle się pali i nie można nahajcować.Tak hajcowoł w piecu, że […]

Więcej