Tomasz Byrski urodził się w Kozach 24 października 1864 roku, zmarł 8 marca 1943 roku. Rodzicami byli Ignacy i Tekla z d. Handzlik (ślub 27 stycznia 1864 r.).

Był powszechnie szanowanym mieszkańcem Kóz, aktywnym działaczem społecznym i samorządowym. W jego domu mieściła się siedziba Kółka Rolniczego utworzonego 1882 r., które na parterze prowadziło sklep. Później sklep Tomasz Byrski prowadził na własny rachunek. Oprócz sklepu prowadził wyszynk wódek, piwa i wina. W niedzielę i dni świąteczne w budynku działała również restauracja.

Zaangażowany w komitecie budowy kościoła w Kozach. Po powstaniu w 1913 r. miejscowego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” został jego prezesem. W latach 1931-1933 był członkiem wiejskiego Komitetu Pomocy dla bezrobotnych w Kozach, prowadził akcje charytatywne.

Zob.
Sklep kolonialny Byrskiego
Karta z dziejów OSP Bujaków

Fotografia ze zbiorów prywatnych. Dziękuję za jej udostępnienie.


Dodaj komentarz