W 1979 roku kościół katolicki w Polsce świętował 900-lecie męczeńskiej śmierci św. Stanisława. Uroczystości jubileuszowe przygotowywał Karol Wojtyła jeszcze jako kardynał, metropolita krakowski, ale uczestniczył w nich już jako papież, gdy w czerwcu 1979 r. odbywał swoją pierwszą pielgrzymkę do Ojczyzny. Mówił o tym w przemówieniu do księży i wiernych archidiecezji krakowskiej w katedrze wawelskiej 6 czerwca 1979 r.:

Od roku 1972 wspólnie z wami, drodzy bracia, przygotowywałem ten jubileusz, który w tym roku z wami mam obchodzić — choć inaczej niż tego się spodziewałem. Niezbadane Boże wyroki (…) Planowaliśmy wspólnie, że w tym roku dokona się nawiedzenie wszystkich parafii archidiecezji krakowskiej z relikwiami św. Stanisława i wiem, że ono się dokonuje

W sytuacji konfliktu pomiędzy władzą komunistyczną a społeczeństwem kult biskupa Stanisława był punktem zapalnym, co nie ułatwiało organizacji jubileuszu. Ówczesne władze obawiały się, że obchody rocznicy męczeństwa św. Stanisława wzmocnią pozycję Kościoła i tym samym osłabią oddziaływanie ideologii komunistycznej w społeczeństwie.

Obchody jubileuszowe były kontynuowane po zakończeniu papieskiej wizyty także w parafiach. W koziańskiej parafii św. Szymona i Judy Tadeusza – proboszczem wówczas był ks. Władysław Sieczka – obchody takie zorganizowano 28 października 1979 r. Wziął w nich udział kardynał Franciszek Macharski przywożąc ze sobą relikwiarz ramienia św. Stanisława ze skarbca katedry na Wawelu.

Pamiątkowa fotografia nieznanego autorstwa z koziańskiego jubileuszu 900-lecia śmierci św. Stanisława. Ze zbiorów prywatnych.

Relikwiarz św. Stanisława ma kształt ręki z palcami ułożonymi do błogosławieństwa.

Relikwiarz wiąże się w sposób szczególny z kaplicą śś . Piotra i Pawła (w miejscu dzisiejszej kaplicy Wazów) w katedrze krakowskiej. Opisywano ją, jako miejsce „gdzie ręka św. Stanisława w relikwiarzu wystawianą bywa”. Inwentarz katedry na Wawelu z r. 1563 informuje, że „po lewej stronie kaplicy [śś. Piotra i Pawła] jest miejsce, w którym wedle zwyczaju wystawia się relikwię ręki św. Stanisława, w relikwiarzu ze złoconego srebra w kształcie dłoni, na której palcu pierścień z kamieniem – chalcedonem, przytwierdzony do niej srebrnym, złoconym łańcuszkiem”. (opis za „Wirtualna Katedra Wawelska”)

Koziańskie obchody 900-lecia śmierci św. Stanisława. Procesja z relikwiami.

Kardynał Franciszek Macharski
Ks. Władysław Sieczka, proboszcz parafii św. Szymona i Judy Tadeusza w Kozach
Koziańskie obchody 900-lecia śmierci św. Stanisława
Koziańskie obchody 900-lecia śmierci św. Stanisława
Koziańskie obchody 900-lecia śmierci św. Stanisława
Koziańskie obchody 900-lecia śmierci św. Stanisława
Koziańskie obchody 900-lecia śmierci św. Stanisława
Koziańskie obchody 900-lecia śmierci św. Stanisława.
Msza św.
Koziańskie obchody 900-lecia śmierci św. Stanisława
Koziańskie obchody 900-lecia śmierci św. Stanisława
Koziańskie obchody 900-lecia śmierci św. Stanisława
Koziańskie obchody 900-lecia śmierci św. Stanisława
Koziańskie obchody 900-lecia śmierci św. Stanisława
Koziańskie obchody 900-lecia śmierci św. Stanisława.
Na pierwszym planie Jan Wolnicki

Dodaj komentarz