Dawna kaplica z małą wieżyczką w stylu neogotyckim dobudowana została do koziańskiego pałacu od strony zachodniej. Powstała w 1859 r. za sprawą Karola Humborga, ewangelika, ówczesnego właściciela majątku. Kolejny właściciel Stanisław Klucki w 1868 r. przekształcił obiekt w ogród zimowy (ogrzewany był przez palenisko, które znajdowało się od strony rzeki). Ogród zimowy był wewnątrz ozdobiony figurami, krzewami, palmami oraz kwiatami – jak pisał w swoich kronikach Adolf Zuber. Jeszcze w końcu XIX w. wnętrze ponownie przebudowano w celu zwiększenia powierzchni mieszkalnej pałacu.

Od 1953 r. w dawnej kaplicy mieściła się Izba Porodową, która była częścią Ośrodka Zdrowia.

Na ścianie widoczna rzeźba – to figura Matki Bożej z Dzieciątkiem. Prawdopodobnie w okresie II wojny światowej została zdjęta i powtórnie zawieszona w 1945 r. W okresie funkcjonowania porodówki dekorowana była przez matki tam przebywające. Zdjęta została w 1997 r. dla ochrony przed zniszczeniem i przeniesiona do Izby Historycznej im. Adolfa Zubera w Kozach (znajduje się tam do dziś). Z inicjatywy działającego wówczas Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz poddano ją zabiegom konserwatorskim (zob. Bartosz Morawski, Kapliczki i krzyże przydrożne w Kozach, Kozy 2014, s. 67)

Foto Wojciech Marchlewski, Piotr Kokotkiewicz, 1985

Współcześnie w dawnej kaplicy pałacowej znajdują się pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach. Od wyborów parlamentarnych w 2015 r. mieści się tu Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4. Na zewnętrznej ścianie widoczna wnęka – miejsce po figurze Matki Bożej z Dzieciątkiem.

Foto M. Frączek, maj 2023.

Dodaj komentarz