W połowie XIX wieku w Kozach funkcjonowały trzy folwarki: dworski (czyli średni, mieścił się przy pałacu), dolny (niżny) oraz Stary Zamek (górny). W tym czasie w skład kompleksu folwarku dolnego wchodziły: pomieszkanie, dwie stodoły, dwie stajnie odkryte, cegielnia, szopa i podworzec ze studnią [1]. Przed wybuchem II wojny światowej dawny folwark dolny wraz z majątkiem nabyli niemieccy rolnicy – Jasiok. Karol Jasiok w czasie okupacji z upoważnienia władz niemieckich koordynował w Kozach sprawy związane z rolnictwem [2].

Na zdjęciu parterowe zabudowania folwarku dolnego w Kozach – lata 70., 80. XX wieku. Część budynku przeznaczona była na mieszkania, część do przetrzymywania inwentarza. Obecnie ta część budynków folwarku nie istnieje.

Foto – brak autora i roku wykonania.


[1] Marta Tylza-Janosz, „Karol Jordan i jego majatek ziemski w Kozach”, Zeszyty Społeczno-Historyczne Gminy Kozy, nr 9, 2015, s. 11-12
[2] Władysław Skoczylas, Podbeskidzka wieś Kozy. Lata okupacji hitlerowskiej, Kozy 2011, s. 29

Dodaj komentarz