„Wyśnupać” – znaleźć coś, co ktoś schował.

Podobnym słowem jest „śnupać”. To jednak ma więcej znaczeń: 1. przeszukiwać czyjeś rzeczy bez wiedzy właściciela, 2. pociągać nosem, siąkać nosem, pochlipywać, 3. czymś przesadnie się interesować, zaglądać tam gdzie jest zabronione, gdzie się nie powinno zaglądać.

Mama schowała czekolady na święta, ale dziecka wyśnupały je w szafie.

Synek wyśnupoł w kredensie dolary z Ameryki i je przepił.

Nic przed nim niy do się zchować, bo on wszystko wyśnupie (Władysław Skoczylas)

Dodaj komentarz