Witraż z panoramą Bielska z alegorią Obfitości, lipiec 2020, foto M. Frączek

Witraż obejrzeć można w westybulu gmachu dawnej Komunalnej Kasy Oszczędności w Bielsku-Białej, plac Bolesława Chrobrego.

Witraż przedstawia panoramę przedwojennego Bielska, ale dostrzec na nim można wiele elementów architektury, które istnieją do dziś. Widać m. in. wieżę kościoła ewangelicko-augsburskiego Zbawiciela, zamek książąt Sułkowskich czy wieżę katedry katolickiej św. Mikołaja. Nad panoramą miasta unosi się alegoryczna postać Obfitości z rogiem, z którego wysypują się kwiaty. W lewym górnym rogu znajduje się herb Bielska.

Witraż według projektu W. Gartenberg, K. Strychalski, K. Podsadecki; wykonany został w pracowni S.G. Żeleńskiego, Kraków 1938.