4 lipca 1926 r. mijała 150 rocznica ogłoszenia amerykańskiej deklaracji niepodległości. Z tej okazji w Polsce przygotowano „Polską Deklarację o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych” , która była również  podziękowaniem dla Stanów Zjednoczonych za wkład w odbudowę niepodległej Polski. „Deklaracja” to szczególny dokument z czasów II RP, składający się z 111 tomów, z ponad 30 tys. stron i podpisem  5,5 mln osób, obywateli II RP.

Własnoręczne podpisy złożyli najwyżsi dostojnicy państwowi  z Prezydentem Ignacym Mościckim oraz Marszałkiem Józefem Piłsudskim, przedstawiciele władz samorządowych, hierarchów kościoła katolickiego i innych wyznań, różnego rodzaju organizacji i stowarzyszeń, studentów i profesorów uczelni wyższych.

Tom pierwszy otwiera dedykacja:

Naród polski przesyła obywatelom wielkiej Unii Amerykańskiej braterskie pozdrowienia wraz z zapewnieniem najgłębszego podziwu dla stworzonych przez Was instytucji, w których Wolność, Równość i Sprawiedliwość znalazły swój najwyższy wyraz stając się gwiazdą przewodnią dla wszystkich nowoczesnych demokracji. Święto Wasze szlachetni Amerykanie, nie jest tylko Waszem świętem. Znajduje ono gorący odzew w całym świecie, a szczególnie w naszej ojczyźnie Polsce, która dumna jest z tego, że w wielkiej godzinie Waszych dziejów u boku Jerzego Washingtona stali pod chorągwią wolności także bohaterowie naszych walk o wolność – Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski.(…)

W dokumencie większość podpisów to podpisy uczniów polskich szkół, od najbardziej znanych szkół powszechnych i gimnazjów, aż po nieznane szkoły wiejskie (ok. 20 tysięcy szkół).  Są również podpisy uczniów szkół funkcjonujących na terenie ówczesnego powiatu bialskiego, z następujących miejscowości (wszystkie – jeśli nie podano – tom XV): Bestwina, Bielany, Buczkowice, Bujaków, Bystra, Czaniec, Dankowice, Hałcnów, Hecznarowice, Janowice, Kęty (również tom VIII), Komorowice, Kozy, Malec, Międzybrodzie Bialskie, Mikuszowice, Nowa Wieś, Osiek, Porąbka, Stara Wieś, Salmopol, Szczyrk , Witkowice, Biała (tom X) oraz Biała-Lipnik.

Z Kóz podpisy złożyli uczniowie siedmioklasowej szkoła powszechna 12-oddziałowej, której kierownikiem był wówczas Stanisław Kiełbasa. Najmłodsi uczniowie byli pierwszym pokoleniem urodzonym w niepodległej Polsce.

Klasa I A i B

Gospodarze klasy: Antoni Stanisław Urbańczyk oraz Maria Maziarzówna

Klasa II A i B oraz III A i B

Gospodarze klasy: podpis nieczytelny, Elżbieta Tatoniówna, Franciszka Sztefkówna, podpis nieczytelny

Klasa IV A i B

Gospodarze klasy: [Antoni Stanisław] Urbańczyk (wz), Teresa Byrska

Klasa V A i B, VI oraz VII

Gospodarze klasy: Maria Maziarzówna (wz), Kawikówna (imię nieczytelne), Rudolf (nazwisko nieczytelne), Fryderyk Połoncarz; podpis na karcie złożyli również ks. proboszcz Franciszek Żak oraz ks wikary [Władysław] Wełna

Uczniowie klasy VII:

 1. Bieroński Wiktor
 2. Bugajski Alojzy
 3. Duźniakówna Salomea
 4. Gackówna Helena
 5. Greniówna Bernardyna
 6. Hołujówna Gabriela
 7. Honkisz Antoni
 8. Konieczna Janina
 9. Krupówna Genowefa
 10. Lienkus Antoni
 11. Lorensówna Janina
 12. Magierówna Stefania
 13. Moszówna Zofia
 14. Oczko Benedykt
 15. Pokładnikówna Hermina
 16. Połoncarz Stanisław
 17. Sablik Karol
 18. Skrudlik Leon
 19. Sołtysikówna Janina
 20. Szlagórówna Jadwiga
 21. Sztefkówna Antonina
 22. Ślósarczyk Edward
 23. W. (?) Anna
 24. Więckówna Janina
 25. Zontkówna Anna

Dokumenty przechowywane w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych przez wiele lat były zapomniane. Kilka lat temu zostały udostępnione w Internecie („Deklarację” zdigitalizowano w ramach projektu Klasa 1926 zainicjowanego przez Bibliotekę Polską w Waszyngtonie we współpracy z Biblioteką Kongresu i z pomocą Ambasady RP).