Częścią I Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego był oddział ułanów pod dowództwem Władysława Beliny-Prażmowskiego. Ułani tej jednostki, od nazwiska swego dowódcy, nazywani byli „beliniakami”.

Po walkach zimą 1914 r. austriackie dowództwo zdecydowało o wysłaniu I Brygady na odpoczynek, tzw. „leże zimowe” (oddziały wymagały odpoczynku, doszkolenia i doposażenia). W styczniu 1915 r. legioniści dotarli na kwaterę do Kęt i okolicznych wiosek. W Kozach stacjonowali w tym czasie ułani Władysława Beliny-Prażmowskiego.

Na zdjęciu – ze zbiorów Biblioteki Narodowej – widzimy oficerów w charakterystycznych mundurach beliniaków. Tytuł zdjęcia  – nadany przez katalogującego – „Oficerowie Legionów przed siedzibą Komendy w Karasinie”.

Jednak gdy przyjrzymy się odwrotnej stronie zdjęcia widzimy wyraźny napis ołówkiem Kozy 1915 Orlicz – Tatar – Brat Orlicza – nieznany oficer. Czy to zdjęcie zatem zrobiono w Karasinie, czy może jednak w Kozach?

Może ktoś rozpozna miejsce – dom, ganek, schodki?

Jeśli zdjęcie nie zostało zrobione w Kozach, faktem pozostaje obecność beliniaków w naszej miejscowości i okolicach …

Biblioteka Narodowa, sygn. F. 23644/I-6, neg. 84177