W koziańskim krajobrazie długo można było oglądać niewielkie wagoniki kolejki, które transportowały wydobywany kamień w kamieniołomie na stokach Hrobaczej Łąki.

Kolejka z kamieniołomu wiodła w pobliże stacji kolejowej w Kozach, gdzie znajdowała się ładownia, sortownia oraz silosy magazynowe. Używana była do lat 70. XX wieku, kiedy ją zdemontowano (później wydobywany kamień transportowany był samochodami).

Foto ze zbiorów Izby Historycznej im. Adolfa Zubera w Kozach