Dla miłośników wędrówek po Beskidzie Śląskim Biały Krzyż najczęściej kojarzy się z przełęczą Salmopolską na drodze ze Szczyrku do Wisły. Ale w Beskidach jest jeszcze jedno bardzo popularne miejsce tak określane – Bílý Kříž w Czechach, obecnie Beskid Śląsko-Morawski (niedaleko granicy ze Słowacją).

Zbiory własne M. Frączek

Karta z serii Slezské BeskydyBílý Kříž (943 m n. m.). Z obiegu, datowana na 4 sierpnia 1940 r. Wydawca: Abbegrafia Brantál, Frýdek, numer 437.

Znaczek BÖHMEN UND MÄHREN – ČECHY A MORAVA z okresu Protektoratu Czech i Moraw (terytorium Czechosłowacji pod rządami hitlerowców w latach 1939-1945) przedstawia kościół świętej Barbary w miejscowości Kutná Hora (niem. Kuttenberg).

Karta wysłana do Talheim – miejscowość w Niemczech, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia.