Ucieczka

Wiersz „Ucieczka” jest jedną z pierwszych prób poetyckich Wincentego Byrskiego. Pochodzi z grudnia 1891 r. (kilka miesięcy po uzyskaniu matury w niemieckiej Wyższej Szkole Przemysłowej […]

Więcej